Katalog produktów

  • Nazwa produktu: GADINIA 30
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Olej silnikowy do średnioobrotowych silników okrętowych Diesla, pracujących na paliwie destylacyjnym o zawartości siarki <1%. Nadaje się również do wysokoobrotowych silników w kutrach rybackich.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : >200 P.M.
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -18
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 104
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 11,8
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API CF; TBN 12 [mg KOH/g].
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190