Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S1 ATF TASA (Donax TM) *
 • Dostępne opakowania: 1L, 20L, 209L
 • Opis:

  Dobrej jakości olej do automatycznych skrzyń biegów, układów wspomagania oraz układów hydraulicznych montowanych głównie w silnie obciążonych pojazdach drogowych. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Donax TM
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 170
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -42
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 40
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 7,5
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: GM ATF Type A Suffix A.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190