Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S2 G 80W-90 (Spirax G 80W-90) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Wielosezonowy olej przekładniowy z dodatkami EP do przekładni manualnych. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Spirax G 80W-90
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 175
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -27
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 146
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 14,7
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: GL-4.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190