Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S3 AX 80W-90 (Spirax AX 80W-90) *
 • Dostępne opakowania: 1L, 20L, 209L
 • Opis:

  Doskonałej jakości, wielozadaniowy olej przekładniowy o szerokim spektrum zastosowania, tak w wysokoobciążonych mostach napędowych, jak i w skrzyniach biegów pojazdów i maszyn drogowych wymagających klasy jakości SAE 80W-90. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Spirax AX 80W-90
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 106
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -30
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 169
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 16,8
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API GL-5; MB 235.6; MAN 342 typ M2; ZF TE-ML: 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A; US Military MIL-L-2105D.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190