Katalog produktów

 • Nazwa produktu: OMALA S2 G 680 (Omala 680) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Oleje przekładniowe dodatkami EP do smarowania przekładni zębatych przenoszących duże obciążenia. Mają doskonałe właściwości antykorozyjne, dużą odporność na utlenianie i pienienie, niski punkt krzepnięcia. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Omala 680
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 272
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -9
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 680
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 38
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: Textron Power Transmision (David Brown) 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E; US Steel 224; AGMA Ep 9005- EO2; DIN 51517 cz, 3 (CLP); ISO 12925-1 Typ CKD. Spełnia wymogi MAG (Cincinatti Machine) P63, 76, 77, 74, 59, 35, 34
Omala_S2_G680_20L

powiększ zdjęcie

karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190