Katalog produktów

  • Nazwa produktu: IRUS DR 46
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Zaawansowany, syntetyczny niepalny olej hydrauliczny, na bazie estrów arylo-fosforanowych.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum :
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -18
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 43
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 5,3
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: HFD-R.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190