Katalog produktów

 • Nazwa produktu: MORLINA S1 B 100 (Vitrea M 100) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Wysokiej jakości oleje smarowe o dużej odporności na utlenianie i emulgowanie, o wysokim wskaźniku lepkości i kompatybilności z różnymi typami uszczelnień. Do smarowania łożysk, przekładni i części maszyn. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Vitrea M 100
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 243
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -9
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 100
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 11,2
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: DIN 51 517 cz. 1- C, posiada dopuszczenie: Danieli Standard Oil 6,124249,F; Morgan „Morgoil®” Specification New Oil (Rev. 1.1).
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190