Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S1 G 80W-90 (Dentax G 80W-90) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Olej do ręcznych skrzyń biegów i przekładni ślimakowych. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Dentax G 80W-90
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 220
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -27
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 142
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 14,5
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API GL-3, Volvo 97305.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190