Katalog produktów

 • Nazwa produktu: MYSELLA S3 S 40 (Mysella MA 40) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Olej średniopopoiłowy do silników gazowych zasialnych gazem sieciowym oraz gazami kwaśnymi typu gaz śmietniskowy, biogaz i gazy pofermentacyjne. Posiada aprobaty i zatwierdzenia: GE-Jenbacher seria 2, 3 na paliwo klasy B, MAN B&W 3271-4, MDE 28xx , 30xx, (T/L/Z), MHI, Rolls Royce Bergen K-G1, K-G2, K-G3 , Wartsila CR26, Waukesha.[*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Mysella MA 40
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 230
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -18
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 135
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 13,5
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: popiół siarczanowy 0,9 %(m/m)
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190