Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S5 ATE 75W-90 (Transaxle 75W-90) *
 • Dostępne opakowania: 1L, 20L, 209L
 • Opis:

  Syntetyczny, wielosezonowy olej do układów przeniesienia napędu oraz ręcznych skrzyń biegów o najwyższym wskaźniku lepkosci. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Transaxle 75W-90
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 205
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -45
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 81
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 14,9
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API GL-4/5, MT-1; Zaaprobowany przez Ferrari, Porsche i Getrag; MB 236.26.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190