Katalog produktów

  • Nazwa produktu: RIMULA R5 LM 10W-40
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Półsyntetyczny olej z dodatkami najnowocześniejszej technologii „low SAPS” zapewniający czystość silnika i ochronę tłoków. Olej zapewniający obniżenie emisji spalin i wydłużone przebiegi między wymianami.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 248
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -45
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 81
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 12,8
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: ACEA: E6, MAN M 3477; MB 228.51, popiół siarczanowy 0,9 %(m/m),
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190