Katalog produktów

 • Nazwa produktu: HEAT TRANSFER OIL S2 (Thermia B) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Mineralny olej grzewczy do pośrednich zamkniętych układów przenoszenia ciepła. Odznacza się dużą trwałością termiczną, niską lepkością i prężnością par. Posiada dodatki antykorozyjne jest nietoksyczny. Temperatura pracy w od 320 °C do max 340°C. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Thermia B
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 220
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -12
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 25
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 4,7
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: DIN 51 522, ISO 6743-12 Family Q.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190