Katalog produktów

  • Nazwa produktu: AEROSHELL FLUID 41
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Mineralny olej hydrauliczny do pracy w bardzo niskich temperaturach i wysokiej klasie czystości. Zawiera zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających przez co zyskuje bardzo wysokie parametry eksploatacyjne. Nie kompatybilny z uszczelkami z naturalnego i butylowego kauczuku.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 105
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : <-60
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 14,1
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 5,3
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: MIL-PRF-5606H, DEF STAN 91-48, DCSEA 415/A, AMG-10, H-515, OM-15
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190