Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S3 G 80W (Spirax GX 80W) *
 • Dostępne opakowania: 1L, 209L
 • Opis:

  Wysokiej jakości olej przekładniowy do nowoczesnych układów przekładniowych, Jest odpowiedni do zastosowania w nisko obciążonych mostach napędowych oraz w skrzyniach synchronizowanych. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Spirax GX 80W
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 210
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -33
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 78
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 9,5
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API GL-4; MB 235,5; MAN 341 typ E2, MAN 341 Typ Z2; ZF TE-ML 02B-17A.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190