Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S4 G 75W-80 (SF 5288) *
 • Dostępne opakowania: 1L
 • Opis:

  Specjalny olej do ręcznych skrzyń biegów koncernu PSA. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: SF 5288
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 185
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -39
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 47
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 8,1
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API GL-4, PSA Standard: B71 2315.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190