Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S6 AXME 75W-140 (Spirax ASX 75W-140) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Syntetyczny, energooszczędny olej przekładniowy na maksymalne przebiegi. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Spirax ASX 75W-140
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 210
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -45
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 172,4
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 24,5
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API GL-5/MT-1; Scania STO 2:0A; MIL-PRF-2105E.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190