Katalog produktów

  • Nazwa produktu: GADINIA AL 30
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Wyższej jakości oleje silnikowo-smarowe do średnioobrotowych silników okrętowych Diesla. Specjalnie projektowane by zmniejszyć konsumpcje oleju, można je stosować również w przekładniach mechanicznych.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : >200 P.M.
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -18
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 94,5
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 11,4
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API CF; Rolls-Royce, Bergen; Deutz AG; MAN B&W Diesel AG; Simplex (Compact Sterntube Seals); TBN 15 [mg KOH/g].
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190