Katalog produktów

  • Nazwa produktu: RIMULA R3 +30
  • Dostępne opakowania: 20L, 209L
  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 242
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -18
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 93
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 11
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API CF; MAN 270; MB 228.0; MTU: Category 1.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190