Katalog produktów

 • Nazwa produktu: TELLUS S2 VA 46 (Tellus TD 46) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Wielosezonowy olej hydrauliczny z dodatkami myjącymi zapewniający doskonałą czystość współpracujących elementów i zmniejszający drgania cierne oraz stabilność lepkościowo-temperaturową.[*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Tellus TD 46
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 190
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -54
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 46
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 9,3
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: HVLPD DIN 51 502, ISO 6743/4 (L-HV), HV ISO 11158, ASTM 6158-05 (HV).
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190