Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S2 A 85W-140 (Spirax A 85W-140) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Wielosezonowe oleje przekładniowye o szerokim zastosowaniu w wielu rodzajach mostów napędowych stosowanych w pojazdach pracujących w trudnych warunkach. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Spirax A 85W-140
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 215
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -15
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 358
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 25,6
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API GL-5.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190