Katalog produktów

  • Nazwa produktu: NATURELLE HF-E 15
  • Dostępne opakowania: 22L
  • Opis:

    Biodegradowalne oleje hydrauliczne przeznaczone również do użycia w układach przeniesienia napędu. Doskonałe właściwości oleju uzyskane zostały przez zastosowanie bazy estrowej oraz bezpopiołowych dodatków uszlachetniających. Biodegradowalność na poziomie 68% po 28 dniach.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 228
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -42
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 14,9
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 3,97
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: HVLP DIN 51 524 cz. 3; ISO 15380 HEES; VDMA 24568; Dutch MIA/VAMIL Milieulijst; German Positivliste Bioschmierstoffe; USDA Bio-prefered program; HLP/HVLP DIN 51 524 cz. 2 i 3 ; ISO 11158 (HM/HV); OECD 301B >60%, Eaton Vickers 03-401-2010, Sweedeish Standard SS 15 54 34 SP (ISO VG 32, 46, 68); EU Ecolabel for lubricants
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190