Katalog produktów

 • Nazwa produktu: HYDRAULIC S1 M 46 (Hydrau HM) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Odpowiedni olej do użycia w standardowo obciążonych układach hydraulicznych, pracujących w umiarkowanych warunkach, gdzie nie występują duże zmiany temperatury i wymagana jest umiarkowana filtrowalność. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Hydrau HM
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 230
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -15
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 46
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 6,7
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: ISO 1158 HM.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190