Katalog produktów

 • Nazwa produktu: DIALA S3 ZX-I DRIED (Diala DX Dried 2007 passing Cu corrosion) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Zaawansowane inhibitorowane oleje elektroizolacyjne, wyprodukowane ze specjalnej frakcji oleju mineralnego o ultra-niskiej zawartość siarki. Wykazuje bardzo wysoką stabilność oksydacyjną, doskonałe właściwości dielektryczne oraz niskotemperaturowe. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Diala DX Dried 2007 passing Cu corrosion
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 138 PMCC
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -60
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 8,0
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : -
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: IEC 60296 (2003), Tabela 2 Olej trnasformatorowy (I) (inhibitorowane) Sekcja 7,1 ("Wysoka odpornośc na utlenianie") Baader (test na utlenianie) DIN 57370-1 (1978).
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190