Katalog produktów

  • Nazwa produktu: RISELLA 907
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Głęboko rafinowany biały techniczny olej parafinowo-naftenowy do zastosowań przemysłowych.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 110
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : <-60
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 3
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 1,2
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: US FDA CFR § 178.3620(b).
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190