Katalog produktów

  • Nazwa produktu: GAS COMPRESSOR OIL S4 RN 68
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 228
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -45
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 74
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 14,4
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190