Katalog produktów

 • Nazwa produktu: VACUUM PUMP S2 R 100 (Corena V 100) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Olej do pomp próżniowych, poziom podciśnienia do 0,001 [mbar] w temp. 75°C. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Corena V 100
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 265
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -9
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 108
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 11,8
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: ISO 6743-3A-DVC.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190