Katalog produktów

 • Nazwa produktu: TELLUS S2 MA 10 (Tellus DO 10 2004 DIN) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Oleje hydrauliczne z dodatkami myjącymi zapewniające doskonałą czystość współpracujących elementów i zmniejszające drgania cierne. Szczególnie zalecany do nowoczesnych pras hydraulicznych i wtryskarek. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Tellus DO 10 2004 DIN
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 147
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -60
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 10
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 2,4
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: Muller Weingarten (ISO 46); Arburg (ISO 46); Bosch Rexroth (ISO 32 i 46); ISO 11158 HM, ASTM 6158-05 (HM fluids).
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190