Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S2 ALS 90 (Spirax A 90 LS) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Specjalny olej przekładniowy o szerokim zastosowaniu w wielu układach różnicowych z limitowanym poślizgiem (LS) stosowanych w pojazdach pracujących w trudnych warunkach. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Spirax A 90 LS
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 210
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -18
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 155
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 15
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API GL-5.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190