Katalog produktów

 • Nazwa produktu: TELLUS S2 V 22 (Tellus T 22 2004 DIN) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Oleje hydrauliczne o wysokim wskaźniku lepkości szczególnie zalecane do układów hydraulicznych pracujących w zmiennych temperaturach. Są wyjątkowo odporne na ścinanie, korozję i utlenianie o bardzo dobrej filtrowalności. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Tellus T 22 2004 DIN
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 190
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -42
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 22
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 4,8
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: Cincinnati P-68(ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46); Denison HF-0, HF-1, HF-2; Eaton M-2950 S; Eaton I-286 S; AFNR NF-E 49- 603; ASTM 6158-05 (HV); HVLP DIN 51 524 cz. 3 HVLP type, ISO 11158 HV, Swedish Standards SS 15 54 34 AM; GB 111181-1-94 (HV).
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190