Katalog produktów

 • Nazwa produktu: DIALA S2 ZU-I DRIED NGT (Diala B Dried passing Cu corrosion) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Shell Diala S2 ZU-I Dried jest nieinhibitowanym olejem elektroizolacyjnym wyprodukowanym z głęboko rafinowanych olejów mineralnych. Ten olej zapewnia dobre własności dielektryczne, dobrą odporność na utlenianie i skuteczną wymianę ciepła. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Diala B Dried passing Cu corrosion
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 140
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -60
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 8,0
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : -
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: IEC 60296 (2003), Tabela 2 Olej trnasformatorowy (U), nieinhibitorowany
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190