Katalog produktów

  • Nazwa produktu: RIMULA R3 +40
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 250
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -15
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 140
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 14,5
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: ACEA E2; API CF; MAN 270; MB 228.0; MTU: Category 1.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190