Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S3 AS 80W-140 (Spirax ST 80W-140) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Olej do wysokoobciążonych przekładni w tym hipoidalnych gdzie wymagany jest wydłużony czas użytkowania. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Spirax ST 80W-140
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 185
 • Temperatura płynięcia °C maksimum :
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 237
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 24,8
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API GL-5, MT-1; Scania STO 1:0; RVI.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190