Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S6 ATF ZM (Donax TZ) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Syntetyczny, najwyższej jakości olej przeznaczony do wysokoobciążonych przekładni automatycznych, zaprojektowany przy udziale Firmy ZF, (ZF Ecomat). [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Donax TZ
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 240
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -51
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 61,8
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 10,2
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: ZF TE-ML 04D-14E-16N-20E; MAN 339 Typ Z4 (ZF Ecomat 150,000 km).
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190