Katalog produktów

  • Nazwa produktu: CAPRINUS HPD 40
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Bezpopiołowy olej do silników Diesla klasy API CD; stosowanych w lokomotywach. Posiada aprobaty lub spełnia wymagania: DDC, EMD – WOLF, LOMA gen 5, GE Gen 4 Long Life.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 235
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -9
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 160
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 14,5
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API CD; Spełnia wymagania: GE Gen, 4 Long Life, LMOA Generation 5, Detroit Diesel zalecany do serii DDC 149, EMD test (WOFT), popiół siarczanowy 1,5 %(m/m),
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190