Katalog produktów

  • Nazwa produktu: LHM-S
  • Dostępne opakowania: 1L
  • Opis:

    Wysokiej jakości olej do centralnych układów hydraulicznych w pojazdach Peugeot/Citroen.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum :
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : >-55
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 18,0-19,0
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 6,0-6,5
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: PSA B 71 2710.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190