Katalog produktów

 • Nazwa produktu: TELLUS S4 VX 32 (Tellus Arctic 32) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Zaawansowany olej hydrauliczny przeznaczony do użycia w układach gdzie mogą występować ekstremalnie niskie temperatury pracy. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Tellus Arctic 32
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : >100
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -60
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 33,8
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 9,9
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: DIN 51524, Komatsu Mining, Deltz Company LTD., Frigoscandla.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190