Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX ATF 3403 M-115 (Spirax S4 ATF 3403) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Syntetyczny olej do automatycznych skrzyń biegów Mercedes-Benz. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Spirax S4 ATF 3403
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 195
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -45
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 34,5
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 7,4
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: MB 236.10.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190