Katalog produktów

 • Nazwa produktu: SPIRAX S3 AD 80W-90 (Spirax MB 90, Shell Spirax AX Plus 80W-9) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Olej do bardzo obciążonych przekładni hipoidalnych tylnych mostów. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Spirax MB 90, Shell Spirax AX Plus 80W-9
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 204
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -33
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 137
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 14,4
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API GL-5, MT-1; MB 235.20; MAN 342 Typ M2; ZF TE-ML 05A-07A-12E-16B-17B-19B-21A; SAE J 2360 - spełnia wymagania.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190