Katalog produktów

  • Nazwa produktu: ARGINA T 40
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Wielofunkcyjny olej silnikowo-smarowy do średnioobrotowych silników okrętowych Diesla spalających paliwo pozostałościowe <3% siarki. Olej do układów średnio obciążonych.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : >225 P.M.
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -18
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 135
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 14
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: API CF; TBN 30 [mg KOH/g].
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190