Katalog produktów

 • Nazwa produktu: MORLINA S2 B 32 (Morlina 32) *
 • Dostępne opakowania: 209L
 • Opis:

  Wielozadaniowe oleje z dodatkami deemulgującymi, antykorozyjnymi, przeciwzużyciowymi i antyutleniaczami, stosowane do smarowania wrzecion (ISO VG 5 i 10), układów obiegowych, łożysk tocznych i ślizgowych, lekko obciążonych przekładni zamkniętych, łożysk walca (ISO VG 150-320) oraz układów hydraulicznych (ISO VG 22-68). [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Morlina 32
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 226
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -27
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 32
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 5,5
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: Oleje Morlina S2 BL spełniają Cincinnati Machine P-62. Morlina S2 B posiada dopuszczenia: Danieli Standard Oil 6,124249,F; Morgan „Morgoil®” Specification New Oil (Rev, 1,1). Przewyższa wymagania: HL DIN 51 524 cz. 1, DIN 51 517-1 typ C, DIN 51 517-2 typ CL.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190