Katalog produktów

  • Nazwa produktu: OMALA F 320
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Bezołowiowy olej o właściwościach EP do wysokoobciążonych przekładni przemysłowych.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 202 PMCC
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -18
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 320
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 25
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: Siemens T7300; DIN 51354 cz.2; FVA-54/II, Flender - test pienienia.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190