Katalog produktów

 • Nazwa produktu: CORENA S3 R 46 (Corena S 46) *
 • Dostępne opakowania: 20L, 209L
 • Opis:

  Wysokiej klasy mineralne oleje do rotacyjnych sprężarek śrubowych i łopatkowych. [*poprzednio używana nazwa produktu]

 • Poprzednia nazwa: Corena S 46
 • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 230
 • Temperatura płynięcia °C maksimum : -30
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 46
 • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 6,9
 • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: ISO 6743-3A- DAJ.
Corena_S3_R46_20L

powiększ zdjęcie

karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190