Katalog produktów

  • Nazwa produktu: TRANSMISSION MA 75W-90
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Syntetyczny olej przekładniowy do nowoczesnych skrzyń ręcznych biegów MB.

  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 215
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -42
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 96
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 14,6
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: GL-4; MB 235.11.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190