Katalog produktów

  • Nazwa produktu: AIR TOOL OIL S2 A 32 (Torcula 32) *
  • Dostępne opakowania: 20L
  • Opis:

    Oleje do urządzeń pneumatycznych włączając urządzenia udarowe pracujące w ciężkich warunkach. Zaprojektowane by utrzymać silny film smarny, a tym samym zapewnić optymalne smarowanie w obciążonych maszynach wiertniczych oraz tworzyć doskonałą mgiełkę olejową w urządzeniach pneumatycznych. [*poprzednio używana nazwa produktu]

  • Poprzednia nazwa: Torcula 32
  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 208
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -30
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 32
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: Dopuszczenie Gardner-Denver. Spełnia normę ISO 6743-11 typ PAC i PBC.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 22 868 0190